Service Charter

Ons kantoor verbindt er zich toe tegenover alle klanten volgend engagement aan te gaan:

1. Wij zijn ingeschreven in het Register bij de Belgische controleautoriteit FSMA bij de categorie van de onafhankelijke tussenpersonen onder het nummer: 0476.511.114

2. Ons kantoor is een BROCOM erkend partner. Dit betekent dat wij het professionaliteitscharter mee hebben onderschreven en getekend. Het BROCOM kwaliteitslabel is Uw garantie op keuze, prijs, advies en service in alle onafhankelijkheid en houdt in dat wij ons engageren:

 • ONAFHANKELIJK te zijn ten opzichte van de verzekeringsmaatschappijen zodat wij uw belangen kunnen verdedigen zonder compromis. Op die manier garanderen wij de volledige neutraliteit bij de voorstelling van een maatschappij aan de klant. Wij hebben geen enkele contractuele verplichting tegenover de voorgestelde maatschappij.
 • De sectorrichtlijnen, wettelijke en reglementaire bepalingen strikt na te leven
 • Het centraal beheer van uw klachten in volle onafhankelijkheid bij de Ombudsdienst te erkennen
 • Te beschikken over de nodige tools om u efficiënt keuze, prijs, advies en service aan te bieden
 • Aan permanente vorming te doen op verschillende gebieden ( wetgeving, planningstechnieken, studie financiële markten, …)

3. Wij garanderen stabiliteit in de opvolging van uw dossier voor de lange termijn. Op die manier bouwen we samen aan een lange termijn vertrouwensrelatie over de generaties heen.

4. Wij gaan als volgt te werk bij de realisatie van een dossier:

 • Grondige studie en selectie van de voorgestelde maatschappijen
 • Afweging looptijd: meestal onbepaalde duur
 • Afweging aantal verzekeringsnemers: meerdere mogelijk
 • Kruiselingse contracten bij huwelijkspartners mogelijk
 • Nazicht huwelijkscontract en eventueel advies tot aanpassing via Notaris
 • Grondige analyse van de behoeften van de klant met permanente bijsturing doorheen de tijd
 • Opmaak geschiktheidsprofiel, rekening houdend met de kennis van de klant over financiële producten, de financiële draagkracht en de risico appetijt. Ook die analyse wordt permanent bijgestuurd
 • Opmaak risico profiel en bijsturing indien nodig
 • Update portfolio en duiding van de resultaten
 • Update macro-economische outlook en financiële markten
 • Voorstel tot eventuele arbitrages indien gewenst of gepast
 • Update over de levensverzekering met permanente toetsing aan de huidige wetgeving
 • Nazicht en eventuele bijsturing van de begunstigingsclausule in functie van de levensloop van de klant
 • Bespreking van de levensverzekering als planningstool en beschermingsvehikel met volgende doelstellingen:
  • Vermogen beschermen tegen bankroet financiële instelling dank zij de segregatie
  • Vermogen beschermen tegen te grote volatiliteit
  • Controle houden over het beheer van de onderliggende activa
  • Kapitalisatie van de eventuele meerwaarden of afzondering
  • Vermogen afschermen van eventuele schuldeisers
  • Toegang krijgen tot uitgebreid aanbod van onderliggende activa
  • Gebruik maken van gunstige fiscaliteit
  • Rekenen op discretie en privacy door single point of contact
  • Eenmaal het dossier gerealiseerd, engageren wij ons voor de 3-maandelijkse opvolging of andere frequentie op verzoek van de klant. Volgende items komen aan bod in de 3-maandelijkse vergadering:
  • Opmaak investeringsstrategie in functie van het risico profiel en permanente bewaking
  • Bijsturing investeringsstrategie indien nodig of gewenst
  • Altijd oog voor voldoende veiligheid door spreiding met ruime keuze uit fondsen (spreiding risico) van diverse leveranciers (open architectuur) die op hun beurt gespreid zijn over diverse sectoren, eventueel munten, en diverse regio’s
  • Enkel door de autoriteiten toegelaten onderliggende activa
  • Segregatie activa klant versus activa maatschappij
  • Toepassing van de techniek van de levensverzekering als tool voor de dynamische planning van het vermogen van de klant met het oog op eventueel overdragen naar de partner, een derde, een goed doel,… of volgende generatie in functie van de levensfase waarin de klant zicht bevindt
  • Mogelijkheid benutten van de levensverzekering als planningstool voor roerend vermogen met toepassing van de meest recente wetgeving ter zake