Waarom een beleggingsverzekering voor centen bedoeld voor de lange termijn*?

Nood aan alternatieve oplossingen door permanent lage interestvoeten op klassieke beleggingen.

Vandaar ons advies:

 • In periodes van hoge interestvoeten, zoals vroeger: uw centen zo lang mogelijk vastzetten tegen zo hoog mogelijke interestvoet (termijnrekeningen, obligaties, kasbons, kapitaalsgegarandeerde producten, …)
 • In periodes van lage interestvoeten, zoals nu: uw centen zo lang mogelijk vastzetten in producten met variabele opbrengsten
 • Momenteel GEEN vaste interest NOCH kapitaalsgarantie kiezen omdat:
  • Bij een interestverhoging je niet kan deelnemen aan de verhoging
  • Bij een interestverhoging de waarde van de lopende belegging daalt
  • Bij een constante interest en stijgende inflatie, uw koopkracht daalt
  • Om de kapitaalsgarantie te maken er aan de huidige interestvoet van bvb 1% op 10 jaar vast, 91% van de som moet aangewend worden enkel en alleen voor de garantie van het kapitaal en er slechts 9% van de oorspronkelijke som kan gebruikt worden om meerwaarde te creëren en dit voor 10 jaar!

Maar er is meer…….          

De beleggingsverzekering is een ALL IN ONE OPLOSSING voor:

 1. Professioneel asset management
 2. Indekking tegen fiscale maatregelen
 3. Vermogensoverdracht
 4. Veiligheid

Geen enkel ander aanbod kan dit in 1 product aanleveren

*: geschiktheidsprofiel en investeringsprofiel steeds voorafgaandelijk verplicht

 1. Professioneel asset management gebaseerd op:
 • Spreiding van asset managers, sectoren, regio’s, thema’s,…
 • Risicoprofiel van de klant
 • Selectie van top klasse fondsen met zeer hoge quotering Morningstar
 • Volledig transparant
 • Actief en adviserend beheer
 • Dagelijkse update via online tool
 1. Indekking tegen fiscale maatregelen:
 • Roerende voorheffing momenteel 30%
 • Beurstaks bij de aan – en verkoop fonds: van 0% tot 1.32%
 • Eventuele meerwaardetaks bij verkoop aandelen: 33%
  instapkosten fondsen: tot 3%
 • Door de grote marktschommelingen moet er permanent bijgestuurd worden, wat hoge kosten impliceert
 • Hoe langer de looptijd van de investering, hoe groter de impact van de fiscaliteit en de van de kosten
 • Trend in fiscale druk: stijgend
 1. Vermogensoverdracht:
 • Successiebelasting in rechte lijn: tot 27%
 • Successiebelasting in onrechtstreekse lijn: tot 65%
 • Nood aan professionele begeleiding bij de klant
 • Regelen van complexe situaties, tailor made
 • Flexibele aanduiding van wie wat wanneer krijgt via begunstigingsclausule
 1. Veiligheid:
 • Extra overlijdensdekking indien gewenst of spontaan aangeboden door de maatschappij
 • Unieke beleggersbescherming door de veiligheidsdriehoek
 • Business model geselecteerde maatschappij gericht op maximale specialisatie